Xoridor SOFT Ticari Paket

xoridor soft menu resmi

Demo indirip denemek için burayı tıklayınız.

Küçük ve dar kapsamlı ticari işletmeler için hazırlanan Soft paketi Quick paketinin kısıtlamış versiyonudur.Bu paket ile ön muhasebe işlemlerinizin tamamen bilgisayar ortamında tutulması sağlanmıştır. Böylelikle tüm cari kayıtlarınızı, fatura/irsaliye takiplerinizi, stok, çek-senet ve kasa işlemlerinizi düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Standart ( Cari ekstre, genel borç-alacak dökümü, kasa icmal, stok listeleri, çek-senet listeleri gibi. ) tüm raporları içeren Soft paketinde zaman kazandırıcı her kolaylık düşünülmüştür.

 • Cari Hesaplar

 • - Cari Hesap Kartı

 • - Cari Hesap Hareketleri

 • - Cari Hareket Ekstresi

 • - Genel Borç / Alacak Listesi

 • - Hareket Kontrol

 • - Kod Değişikliği

 • - Hızlı Düzenleme

 • - Yaşlandırma Listesi

 • Stoklar

 • - Stok Kartları

 • - Stok Hareketleri

 • - Stok Ekstresi

 • - Envanter

 • - Hareket Kontrol

 • - Kod Değişikliği

 • - Hızlı Düzenleme

 • - Fiyat Oluşturma

 • - Stok Karlılık Raporu

 • - Satılamayan Mallar Listesi

 • Fatura / İrsaliye

 • - Alış, Satış Faturası

 • - Alıştan, Satıştan İade Fatura

 • - Alış, Satış Sevk İrsaliyesi

 • - Fatura / İrsaliye İcmal Listesi

 • - K.d.v. Raporu

 • - Alış, Satış Fatura Parametleri

 • - İrsaliye Parametleri

 • Kasa

 • - Kasa Kayıtları

 • - Kasa İcmal Listesi

 • - Kasa Tahsilat Makbuzu

 • - Kasa Tediye Makbuzu

 • - Kasa Tanımlama

 • Çekler

 • - Müşteri Çeki Kartları

 • - Borç Çeki Kartları

 • - Çek Alındı Bordrosu

 • - Çek Verildi Bordrosu

 • - Tahsile (Takas) Çek Cirosu

 • Senetler

 • - Müşteri Senet Kartları

 • - Borç Senedi Kartları

 • - Senet Alındı Bordrosu

 • - Senet Verildi Bordrosu

 • - Senet Listesi

 • Dekont

 • - Havale

 • - Virman

 • - Genel Gider Dekontu

 • - Karşılıksız Çek Dekontu

 • - Çek Ödenti Dekontu

 • Sistem

 • - Sene Sonu Devirler

 • - Dönem İçi Devir

 • - Fatura / İrsaliye Dizaynı

 • - Alındı / Verildi Bordrosu Dizaynı

 • - Çek Senet Parametreleri