Xoridor Personel Sistemi

xoridor quick menu resmi

Demo indirip denemek için burayı tıklayınız.

Özlük Bilgileri

 • • Kayıt oluşturmada hızlı işlem imkanı !..

 • • Personel resimlerini kaydetme !..

 • • Tek bir tuş ile nüfus bilgilerine ulaşma !..

 • • Kimlik bilgileri ve eş-çocuk bilgilerinden viziteye entegre !..

Quick cari kart örneği

Bordro İşlemleri

 • • Birden fazla bordro hazırlama !..

 • • Çalışılan gün ve eksik gün uyarıları !..

 • • Geçmis ayların bordrolarına dönebilme !..

 • • İstenilen döneme ait bordro hazırlayabilme imkanı !..

 • • Tek bir personele ait bordroyu silme ve düzeltme !..

Quick stok kart örneği

Bildirge İşlemleri

 • • Son kanunlara göre aylık bildirge (Ek-3) !..

 • • Kanun tarih takibi ile geçmiş kanunlara uygunluk !..

 • • Tüm bildirgeleri ekranda izleme imkanı !..

 • • E-Bildirge sisteme uygun (İnternetten bildirge gönderme) !..

 • • Bildirgeler üzerinde anlık elle değişiklik şansı !..

Quick stok kart örneği

Viziteler

 • • Personel kimlik bilgilerinden entegre !..

 • • Anlık elle müdahale imkanı !..

 • • Eş ve çocuk bilgilerinden entegre !..

 • • Viziteleri ekranda izleme !..

Quick stok kart örneği

Parametreler

 • • Kanun tarih takip parametresi ile geçmiş kanunlara dönebilme !..

 • • Şablon puantaj ile bordro hazırlıkta kolaylık !..

 • • Yasal oran tanımları !..

 • • Gelir vergisi tablosu, özel gider indirim tablosu !..

 • • Fazla mesai, özel gider indirim ayarları !..

Quick stok kart örneği